Napíšu Ti příběh, co té Duši se stal, aby se v té Nové době, lidem znovu připomenul a vrátil jim sílu tam, kam je volá srdce smutné, když jim někdo lásku vzal.

Začalo to v dávných dobách, kdy jiných se tento svět ptal a na otázky odpovědi dostával. Jen v dobách dávných příběhy stárnou a těžký prach zastíní Pravdu, které se bojí, tak celý svět stojí.

Je na čase posunout se kousek dál, ten příběh, který se psal, je o jedné Duši, která se Boha ptala, co ona by pro Něj nyní vykonala. On poslal ji na Zem a Dary jí dal, aby k lidu promlouvala a cestu jim pomáhala objevovat ve chvíli, kdy Duše připravená jest, vrátit se zpět z dlouhých cest.

Vrátit se a vše chápat začít, přestávat se na svět mračit a nalhávat si radost v Bytí, ne každý to nyní chytí. Jen Ti připravení, co zde jsou, pochopí ten příběh s noblesou. Až se zájmem Duše vlastní, může se začít odkrývat víc, nyní chci Vám jen něco říct.

Já abych zde byla, musela jsem velký kus jít, abych tu Sílu mohla objevit. Hluboký proces, který se stal, nebude se líbit mnohým Vám. Poukazuje hluboce do nitra vlastního, tam kde jsou stíny a bolest leží, to, co každý z nás v sobě rád střeží.

Přes všechna úsilí stává se mi, že informace, které se rozšíří, mou Pravdu přehlíží. Je to cesta, která bolí, ale tu si člověk nevyvolí. Proč tudy jít mám, sama nevím, jen už nemohu v ústraní být a k lidem jen občas promluvit.

Nastal čas, kdy volání přichází a ta Síla, co sdělená být má, je mezi lidmi dávno volaná. Časy se mění, já zde musím stát a skrze své tělo k lidem promlouvat. Není to přání, kterým se těším, ale vím, že jinak zhřeším. Nelze se skrýt a nechat vše jít, nastal již čas, odkrývat směr, kterým jít máš, když sám se ptáš.

Posvátné chvíle často já vnímám, když se na to celé dívám. I v době staré, ten příběh se psal, ale nebyl ještě tolik rozkrýván. O čem zde píši, někteří pochopí, jiní se v tom celém utopí. Místo zde není pro celý svět, nelze to již dále přehlížet.

Já nemohu jít a v utajení být, když ta Síla chce nahlas promluvit. Můžete s ní také být, jen ji nechte k sobě přiblížit, ta Síla nemůže žádnému z nás ublížit. Jen čeká a čekat bude, až nastane ten správný čas, může mluvit i skrze každého z Vás.

Pro Ty, kteří v Sílu věří, já budu tu a budu s Ní psát, a postupně vše sdělovat.

Jen ten příběh, co chce jít dál, začíná se nyní veřejně psát, a mnoho lidí bude se ptát. Otevřené listy staré knihy jsou, pojďme z ní společně číst a hlubokou Pravdu v každém z nás objevit.

Jana Daniela Staněk
Jana Daniela Staněk

 
Já abych zde byla, musela jsem velký kus jít, abych tu Sílu mohla objevit. Hluboký proces, který se stal, nebude se líbit mnohým Vám. Já již vím, že mé Poslání to má být a jinou cestou už nemohu jít.
 
Prapůvodní Energie, neboli Kosmický Otec, tedy Bůh, je můj zdroj a já jen mlčím, nechávám se v tichu vést a ON skrze mé tělo promlouvá a pohyby Energie skrze mne v život udává.
Díky Energetickému spojení s NÍM se mé tělo stalo VYSOKOFREKVENČNÍM AKUMULÁTOREM, tak jak ON mne nazývá.
 
Spirituální ostrov Bali, jež posvátnou Energii má a ostrov „Bohů“ se nazývá, je druhým domovem mým a mnohé mi dal, též cestu mého Poslání mi ukázal.
Z vděku a s pokorou kus jeho Energie předávám i Vám, v rituálních předmětech, které mi dal…

Co tedy skrze mé tělo prochází a s čím právě Vám nápomocna mohu být, na cestě,
jak Svoji podstatu objevit?

Transmitace

léčení duše přesunem v časové ose skrze Energetické přestupy

 

Bůh je můj zdroj, já jen mlčím a nechávám se v tichu vést, tóny co přicházejí, se v Posvátné texty mění…

Již delší čas ke mně přichází Posvátné texty, sdělovaná Poselství.  Mnozí již moji cestu znají a také léčivou sílu těchto příchozích vět.

Jsem vedená, abych tato vysokovibrační Poselství sdílela dál neb skrze tato vysokovibrační čili vysokofrekvenční Energetická úsloví, jež praví BŮH, se automaticky zpracovávají Energie. Energie se transformují přes vibrační pole a propisují se do zakódovaných vzorců, jež jsou zapsány v DNA každého jedince.

V těchto pravených Energetických úslovích jsou zanesena zlatá Božská zrna, jež prosvěcují buněčné struktury.

Vítán je zde ten, jež připravený jest.


Ti, jež přede mnou stojí,
Ti, jež s nimi pouta mám,
Ti, jež do mého srdce se zaháčili,
Ti, jež mi ho nyní berou a ven se derou,
nyní před sebou mám a všechny je do jednoho místa svolávám.
Ať ty provazy, co mezi námi natažené jsou,
ať v jeden provaz se propletou a veškeré háčky … Číst dále …

Předmluva
Ta slova v textu posvátném, která nyní budeš číst, odráží stav, co dále nelze snést a skrze Vůli Stvořitele,  změny, které přijít musí, odráží se v každém člověku, co k pochopení nepřichází, co hrubé rysy má ve své tváři.
Ta slova velkou Sílu mají, neb všechny Síly povolají. Ta … Číst dále …

Já dívám se do hlubin této Země a vidím vše, co bez pokory se v prachu ztrácí a upadá v zapomnění. Je již čas, kdy tohle se skrze Sílu světla začíná v temných hlubinách pročišťovat do jasných kontur.
Kdy Pán ví, které povolat má, ty jež nepohltila tma. Ti, … Číst dále …

otázka: Ta Poselství – posvátné texty, jsou psané složitým jazykem. Snažím se jim porozumět, ale ztrácím se v tom a nedaří se mi porozumět obsahu …?
Zdroj sděluje:
…neumíš číst v těch posvátných textech moudrých vět, stále si přej v hloubi srdce jim rozumět. Jak pronikneš do tajů těchto řádků … Číst dále …

Přijdi ke Mně blíž, proč stojíš opodál a pozoruješ svět z povzdálí, když můžeš uvidět vše v jiných barvách zářivých, těch, od kterých je lidstvo tak vzdálené a mylnou představou vláčené.
Ten život, který nyní máš, kterým se tolik zabýváš, je jen jedna z cest, kterými tvá Duše kráčí a … Číst dále …

Květ života je prastarý symbol co vychází od Stvořitele. Ale proč s ním žádný z nás není ve spojení v každodenní meditaci, když je to tak mocný nástroj, jak se přiblížit sám ke své podstatě a vnitřnímu seskupení všech buněčných struktur. Proč lidé nejsou schopni vnímat roviny, jež kolem nás … Číst dále …

Nechť dnešní den je dnem prozření,
dnem kdy povolí mnohá má sevření,
dnem kdy má Duše silná je a na tu správnou cestu mě přiměje.
Den, kdy já v sobě uzavřu příběhy staré, i ty v hloubi mého srdce uložené.
Dnem kdy přijmu Sílu mě tolik vzdálenou, kdy rozhrnu a budu alespoň na chvíli … Číst dále …

Duše, jež připravené jsou, nemusí už zůstávat v obavách za tou oponou.
Vyjděte na světlo světa a nechejte se vést, vy přeci znáte, tu cestu vaši, oprašte vše, co vás tlačí, ať čistá Síla proudit k vám může a jiným od bolestí napomůže.
Sáhněte do hloubek temných vod a rozpusťte … Číst dále …

Napíšu Ti příběh, co té Duši se stal, aby se v té Nové době lidem znovu připomenul a vrátil jim sílu tam, kam je volá srdce smutné, když jim někdo lásku vzal.
Začalo to v dávných dobách, kdy Jiných se tento svět ptal a na otázky odpovědi dostával. Jen … Číst dále …

Osobní Poselství

skrze tato vysokovibrační čili vysokofrekvenční Energetická úsloví, jež praví BŮH, se automaticky zpracovávají Energie a transformují přes vibrační pole a propisují se do zakódovaných vzorců, jež jsou zapsány v DNA každého jedince. V těchto pravených Energetických úslovích jsou zanesena zlatá Božská zrna, jež prosvěcují buněčné struktury