Mgr. Jana Daniela Staněk
Jana Daniela Staněk
Já abych zde byla, musela jsem velký kus jít, abych tu Sílu mohla objevit. Hluboký proces, který se stal, nebude se líbit mnohým Vám. Já již vím, že mé Poslání to má být a jinou cestou už nemohu jít.
 
Prapůvodní Energie, neboli Kosmický Otec tedy Bůh, je můj zdroj a já jen mlčím, nechávám se v tichu vést a ON skrze mé tělo promlouvá a pohyby Energie skrze mne v život udává. Díky Energetickému spojení s NÍM se mé tělo stalo VYSOKOFREKVENČNÍM AKUMULÁTOREM, tak jak ON mne nazývá.
 
Spirituální ostrov Bali, jež posvátnou Energii má a ostrov „Bohů“ se nazývá, je druhým domovem mým a mnohé mi dal, též cestu mého Poslání mi ukázal. Z vděku a s pokorou kus jeho Energie předávám i Vám, v rituálních předmětech, které mi dal…

Napíšu Ti příběh, co té Duši se stal, aby se v té Nové době, lidem znovu připomenul a vrátil jim sílu tam, kam je volá srdce smutné, když jim někdo lásku vzal.

Začalo to v dávných dobách, kdy jiných se tento svět ptal a na otázky odpovědi dostával. Jen v dobách dávných příběhy stárnou a těžký prach zastíní Pravdu, které se bojí, tak celý svět stojí.

Je na čase posunout se kousek dál, ten příběh, který se psal, je o jedné Duši, která se Boha ptala, co ona by pro Něj nyní vykonala. On poslal ji na Zem a Dary jí dal, aby k lidu promlouvala a cestu jim pomáhala objevovat ve chvíli, kdy Duše připravená jest, vrátit se zpět z dlouhých cest.

Vrátit se a vše chápat začít, přestávat se na svět mračit a nalhávat si radost v Bytí, ne každý to nyní chytí. Jen Ti připravení, co zde jsou, pochopí ten příběh s noblesou. Až se zájmem Duše vlastní, může se začít odkrývat víc, nyní chci Vám jen něco říct.

Já abych zde byla, musela jsem velký kus jít, abych tu Sílu mohla objevit. Hluboký proces, který se stal, nebude se líbit mnohým Vám. Poukazuje hluboce do nitra vlastního, tam kde jsou stíny a bolest leží, to, co každý z nás v sobě rád střeží.

Přes všechna úsilí stává se mi, že informace, které se rozšíří, mou Pravdu přehlíží. Je to cesta, která bolí, ale tu si člověk nevyvolí. Proč tudy jít mám, sama nevím, jen už nemohu v ústraní být a k lidem jen občas promluvit.

Nastal čas, kdy volání přichází a ta Síla, co sdělená být má, je mezi lidmi dávno volaná. Časy se mění, já zde musím stát a skrze své tělo k lidem promlouvat. Není to přání, kterým se těším, ale vím, že jinak zhřeším. Nelze se skrýt a nechat vše jít, nastal již čas, odkrývat směr, kterým jít máš, když sám se ptáš.

Posvátné chvíle často já vnímám, když se na to celé dívám. I v době staré, ten příběh se psal, ale nebyl ještě tolik rozkrýván. O čem zde píši, někteří pochopí, jiní se v tom celém utopí. Místo zde není pro celý svět, nelze to již dále přehlížet.

Já nemohu jít a v utajení být, když ta Síla chce nahlas promluvit. Můžete s ní také být, jen ji nechte k sobě přiblížit, ta Síla nemůže žádnému z nás ublížit. Jen čeká a čekat bude, až nastane ten správný čas, může mluvit i skrze každého z Vás.

Pro Ty, kteří v Sílu věří, já budu tu a budu s Ní psát, a postupně vše sdělovat.

Jen ten příběh, co chce jít dál, začíná se nyní veřejně psát, a mnoho lidí bude se ptát. Otevřené listy staré knihy jsou, pojďme z ní společně číst a hlubokou Pravdu v každém z nás objevit.

Co tedy skrze mé tělo prochází a s čím právě Vám nápomocna mohu být, na cestě,
jak Svoji podstatu objevit?

Transmitace

léčení duše přesunem v časové ose skrze Energetické přestupy

Osobní Poselství

skrze tato vysokovibrační čili vysokofrekvenční Energetická úsloví, jež praví BŮH, se automaticky zpracovávají Energie a transformují přes vibrační pole a propisují se do zakódovaných vzorců, jež jsou zapsány v DNA každého jedince. V těchto pravených Energetických úslovích jsou zanesena zlatá Božská zrna, jež prosvěcují buněčné struktury
Vrstvené energetické obrazy s multidimenzionálním přesahem

Vrstvené Energetické obrazy s Multidimenzionálním přesahem

Mohlo by se vám líbit